Agile Learning Centers erbjuder flera gånger om året kurser för vuxna (ALF Trainings) i kombination med ett sommarläger (summer camp) för barn. Nu planerar vi för första gången att göra det i Skandinavien!

Syftet med en ALF Training är att genom upplevelse och samskapande, bidra till en praktisk erfarenhet och använding både av de så kallade agila verktyg vi använder oss av inom Agile Learning Centers, samt till ett respektfullt förhållningssätt till våra barn och deras behov (vi arbetar aktivt mot alla former av adultism). Vår målsättning är att våra deltagare ska få praktisk nytta av kunskaperna – både i hemmet och på arbetsplatsen – och därmed bli bättre rustade att hantera vardagen, oavsett om de bor i Sverige eller i ett land med större möjligheter till en friare inlärningssituation.

En ALF Training riktar sig till dig som vill:

 • Lära dig hur agila verktyg och tekniker fungerar i praktiken
 • Få större klarhet kring oskolning och hemskolning
 • Förbättra din kommunikationsförmåga och därmed dina relationer till andra (barn som vuxna)
 • Utvecklas som förälder eller ledare
 • Är sugen på att samskapa och skräddarsy din egen upplevelse
 • Skapa en gemenskap med likasinnade människor som, liksom du, vill se en större frihet kring barns inlärningssituation

Kursen består av sju intensiva dagar med visst basinnehåll samt innehåll som vi skapar tillsammans utifrån deltagarnas behov.

Basinnehåll:
Agil inlärning (tekniker, verktyg, beslutsfattande, gruppkänsla och intimitet, pedagogiska lekar och gruppdynamiker, 
skapande av en medveten kultur)
Kommunikation (non-violent communication, validering av känslor, aktivt lyssnande, avsiktligt språk, shadow work mm.)
Medvetandegörande (vanor och mönster som uppstått som konsekvenser av vår egen skolgång, arketyperna inom självstyrd inlärning, andra sätt och modeller att skapa en förståelse kring inlärning i frånvaro av 
en centraliserad auktoritet och standardiserade tester mm.)

Samskapande innehåll:
Till detta basinnehåll tillkommer det som du, som deltagare, vill ha och ber om samt det som du själv kan 
erbjuda. Tillsammans blir en ALF Training till det vi vill att den ska vara!

Du kan avsätta en vecka till din ALF Training eller kombinera den med ett sommarläger där du kan öva på teknikerna med barn och unga mellan 3 till 18 år. 
Har du barn kan det bli den ultimata familjeveckan för er alla!

Sommarlägret
Vi erbjuder en veckas sommarläger där vi låter barnen uppleva hur det är att gå på ett Agile Learning Center. Tre erfarna ALFar finns med som resurs och hjälper de närvarande föräldrar som har tagit sin ALF-träning att sätta sina nyvunna kunskaper i praktiken. Formatet är exakt detsamma som under kursen: varje morgon startar med att vi tillsammans kollar vilka erbjudanden och önskemål som finns, och strukturerar sedan upp hur dagen kommer att se ut (både individuellt och i grupp) sätter våra intentioner (barn som vuxna). Vi kör en gruppdynamik för att skapa förtroende, öppenhet, intimitet och bygga upp gruppkänslan. Sedan drar dagen igång och var och en gör det hen har lust med. På eftermiddagen samlas vi, reflekterar över våra upplevelser och delar med oss av våra tankar. 

Vi kommer att behöva hjälp från deltagarna med material: bollar, brännboll, krocket, kubb, konstmaterial mm. Mer om detta när det närmar sig kursstart!

ALFar: Rebecka Koritz, Rubén Alvarado och Liam Nilsen.

Vi erbjuder:

Vecka 26 ALF Summer på Öland (25 juni – 1 juli) 
Vecka 27 ALF Sommarläger (2 – 8 juli) 
Bägge veckorna kommer vi att tillbringa på Öland på Kastlösa Skola se karta!
Om du är intresserad av att anmäla dig till ALF Summer och/eller Sommarlägret på Öland, klickar du här!
28-29 juli Workshop på Åland: en introduktion till Agile Learning Centers.
För mer information klicka här.

Obs!
För att kursen ska bli av, behöver vi ha din anmälan senast den 1 mars. 
Anmälan är bindande. Pengarna återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg.

Överenskommelser:
För att du ska kunna delta, oavsett om du är barn eller vuxen, vill vi att du skriver under på följande överenskommelser: 

 • Respektera dig själv
 • Respektera andra
 • Ta hand allt material
 • Ta hand om det ställe vi hyr in oss på

För oss vuxna gäller även följande överenskommelser:

 1. Punklighet och närvaro: Vara både fysiskt och mentalt närvarande under sessionerna på de tider vi kommit överens om.
 2. Delta aktivt i den agila processen: Intention – Skapande – Reflektion och Dela med sig. Det innefattar också våra möten och beslutsfattande processer.
 3. Lita på processen: Trots att du kanske inte alltid kommer att greppa upplevelsen mentalt, ber vi dig att du ändå deltar aktivt i den. Vi ALFar kommer aldrig att avsiktligt utsätta dig för något som går emot din integritet. 

OBS! Få barn klarar att hålla överenskommelserna till en början! Det är en process som kan ta flera år. Det innebär inte att man inte kan försöka, och som föräldrar tar vi ansvaret att hjälpa våra barn att nå dit genom att vara bra förebilder. Det handlar om viljan att skapa en medveten kultur, samt förståelsen om varför det är viktigt. Och överenskommelserna ger oss något att falla tillbaka på när en person bryter dem – barn som vuxen.

Känner du att du inte vill ställa upp på dessa överenskommelser, ber vi dig vänligen att avstå från ALF Summer.

Vill du veta mer? Kontakta Rebecka Koritz: rebecka.koritz@gmail.com eller gå med i vår Facebookgrupp för att hålla dig uppdaterad!

För mer information om Agile Learning Centers, klicka här!

test